ஊழலின் உயிர்

ஊழலுக்கு எதிராக இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் இருக்கிறது.  இந்திய தண்டனைச் சட்டம் இருக்கிறது. ஊழல் எதிர்ப்புச் சட்டம் இருக்கிறது. ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையம் இருக்கிறது. ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு இருக்கிறது. ஓழுங்குமுறை ஆணையம் இருக்கிறது.பொது ஊழியர் நன்னடத்தை விதி இருக்கிறது.  வருமான வரித் துறை இருக்கிறது. அமலாக்கத் துறை இருக்கிறது.  சி.பி.ஐ இருக்கிறது. சி.பி.சி.ஐ.டி இருக்கிறது. மத்திய காவல் இருக்கிறது.மாநில காவல் இருக்கிறது. இத்தனையும் ஊழலுக்கு இருக்கிறது. ஆனால் ஊழலும் இருக்கிறது என்றால் என்ன பொருள்…??? ஊழலைத் தடுக்க வேண்டிய இந்த அமைப்புகளுக்கு உள்ளேயே ஊழல் இருக்கிறது. அதனால் தான் ஊழலுக்கு இன்னும்... Continue Reading →

INDIA V/S PAKISTAN

Now a days many people are craze on cricket like me. Why I'm taking about this topic is, yesterday I watched the worst match ever. All are knows that is the final match between India and Pakistan. All the Indian cricket fans are disappointed because India lose the match with huge difference in score. At... Continue Reading →

Rajputs – Great Indians

What nation on earth, could have maintained the semblance of civilization, the spirit or the customs of their forefathers, during so many centuries of overwhelming depression, but one of singular charecters as the Rajputs?

QUOTE OF GREAT #1

The world is too enlightened at the present day to be in danger of being misled by any hypothetical writer, let him be ever so skilful; but the probability is, that we have been induced, by the multitude of false theories which has exposed, to fall into the opposite error, and that we have become... Continue Reading →

WE MUST EMPOWER

From my younger days, I have always been fascinated by myths and the magical world of gods and goddesses they opened before me. Today I know that they are more than a fairy tales. Instead, they are magnificent lies that tell the truth. Whenever I think of gender difference and women empowerment, my mind hastens... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑